SVI RADOVI NAVEDENI U REFERENTNOJ LISTI IZVRŠENI SU U ROKU I PO PRAVILIMA STRUKE, TE PAŽNJOM DOBROG GOSPODARA

 • Drobljenje, prosijavanje i odvoz materijala u kamenolomu na otoku Braču drobilicama, sijačicom 0-4, 4-8, 8-32, 2006.g.
 • Drobljenje, prosijavanje i odvoz materijala u kamenolomu u Požegi “KAMEN INGRAD”
 • Uklanjanje objekata kotlovnice, visine 30 m, sa pripadajućim objektima, površine 3.200 m², u tvornici “Pliva”, Zagreb
 • Uklanjanje u cijelosti tvornice “Muzička naklada”, Goljak, Zagreb
 • Uklanjanje u cijelosti tvornice “Kraš”, Branimirova ulica, Zagreb
 • Uklanjanje u cijelosti objekata bolnice u Lipiku.
 • Uklanjanje dijela građevine tvornice “Biserka”, Heinzelova, Zagreb
 • Uklanjanje pogona poduzeća “Vladimir Gortan”, Lučko
 • Uklanjanje unutrašnjosti građevine, sa rezanjem i iskopom, “Varteks”, Trg bana Jelačića, Zagreb
 • Uklanjanje kotlovnice i a.b. dimnjaka, “Sabor”, Markov trg 2, Zagreb
 • Uklanjanje pogona tvornice “Šavrić“, Slovenska, Zagreb
 • Uklanjanje dijela tvornice “Pobjeda“, Zavrtnica 18, Zagreb u cijelosti recikliran i zbrinjen građevinski otpad
 • Uklanjanje u cijelosti tvornice “Predionica”, Donje Svetice 46, Zagreb, građevinski otpad recikliran
 • Rušenje i rekonstrukcija hotela “Elaphusa” u Bolu na Braču, sa iskopom 2006.g.
 • Uklanjanje tvornice gumenih proizvoda “Ris”,Vrapče, Zagreb srušena 23 objekta raznih površina ukupna površina svih objekata 20.500,00 m² u cjelosti – Uklanjanje dijela bolnice “Rebro”, Zagreb, visine 24 m, 2007.g.
 • Uklanjanje dijela pogona “Staklo”, Vlaška, Zagreb
 • Uklanjanje unutrašnjosti pogona kotlovnice, “Psihijatrijska bolnica”, Vrapče, Zagreb
 • Uklanjanje dijela hotela u Krapini, 2008.g.
 • Uklanjanje tvornice “Cresanka”, Cres
 • Uklanjanje tvornice “Šimecki”, Trešnjevka, Zagreb, 2007.g.
 • Sanacija oborinske i tehnološke kanalizacije Pliva – Savski Marof, 2007.g.
 • Izgradnja fekalne, zauljene i oborinske odvodnje Poslovni Park – Sveta Nedjelja, 2007.g.
 • Uklanjanje tvornice “KIO” d.o.o. i “KONTEX” d.o.o. Karlovac, 2007.g.
 • Uklanjanje silosa, visine 40 m u Kutini, “Petrokemija” d.o.o. Kutina, 2008.g.
 • Uklanjanje dijela tvornice mesne industrije “PIK Vrbovec”, Vrbovec, 2006.g.
 • Uklanjanje tvornice “Ventilator”, Lučko, Zagreb, 2008.g.
 • Uklanjanje “Stare energane”, tvornica Karlovačka pivovara, Karlovac, 2008.g.
 • Uklanjanje tvornice “Marin Getaldić” i “Ghetaldus”, Zagreb, 2008.g.
 • Uklanjanje hotela “Šmidhen”, Samobor, 2008.g.
 • Uklanjanje tvornice “Rapid”, Zagreb, 2009.g.
 • Plato za parkiralište “Lagermax”, Zabok, 2009.g.
 • Drobljenje i premeljavanje kamena na određene frakcije mobilnim postrojenjima po svim eko standardima u Parku prirode Vranja, kamenolom Vranja, Rijeka, 2009.g.
 • Uklanjanje objekata tvornice “Pliva”, izrada asfaltiranog parkinga i zelene površine, Zagreb, 2009/2010.g.
 • Uređenje i održavanje okoliša, čišćenje snijega (na godišnjoj razini) “Hospira” “Lagermax”
 • Uklanjanje objekata tvornice “Pliva”, Zagreb, 2010.g.
 • Uklanjanje niz drugih manjih objekata i mostova; izvođenje iskopa – zemljani radovi; navozi; transport specijalnih tereta; recikliranje građevinskog otpada.
 • Uklanjanje objekata tvornice “Pliva”, izrada asfaltiranog parkinga i zelene površine, Zagreb, 2011.g.
 • Uklanjanje pročišćavaća vode, nasipavanje, “Belje”, 2011.g.
 • Građevinski radovi, vodovod i kanalizacija, “Klimaoprema”, 2011.g.
 • Uklanjanje objekata, recikliranje građ.otpada, zemljani radovi u Plivi, “Zagorje tehnobeton”, 2012.g.
 • Uklanjanje objekata, recikliranje otpada, “Pliva”, Zagreb, 2012.g.
 • Izrada parkirališta, “Pliva”, Zagreb, 2012.g.
 • Uklanjanje i demontaža spremnika postrojenja, “Pliva”, Savski Marof, 2012.g.
 • Uklanjanje dijela proizvodnog pogona, “Vinarija Mladina”, Krašić, 2012.g.
 • Uklanjanje hotela “Korana”, Karlovac, 2013.g.
 • Uklanjanje tvornice “TLM”, Šibenik, 2013.-2014.g.
 • Uklanjanje objekta br. 13. i uređenje okoliša, “PLIVA”, Zagreb, 2014.g.
 • Uređenje EKO dvorišta, “PLIVA”, Savski Marof, 2014.g.
 • Sanacija prometnice u krugu tvornice “PLIVA”, Savski Marof, 2014.g.
 • Obnova pruge Zagreb – Rijeka, kolodvor Moravice, “PRUŽNE GRAĐEVINE”, 2014.g.
 • Izrada drenaže u kolodvoru Moravice, “PRUŽNE GRAĐEVINE”, 2014.g.
 • Uklanjanje bespravno sagrađenih objekata – pomorske građevine, Bakar, Rab, “MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA”
 • – Uklanjanje dimnjaka, “PLIVA”, Savski Marof, 2014.g.
 • Uklanjanje stambeno poslovne zgrade, ugao Grahorove i Ulice grada Mainza “SA Bišcan d.o.o.”, 2013.g., 2014.g.
 • Radovi na obnovi pruge Zagreb – Rijeka, dionica Moravice – Skrad “PRUŽNE GRADJEVINE d.o.o.”, 2013.g., 2014.g.
 • Radovi na izradi drenaže u kolodvoru Moravice “PRUŽNE GRADJEVINE d.o.o.”, 2014.g.
 • Uredjenje EKO dvorišta, odvodnje i platoa u Savskom Marofu “ADRIA GRUPA d.o.o.”, 2014.g.
 • Sanacija prometnica u Savskom Marofu “ADRIA GRUPA d.o.o.”, 2014.g.
 • Radovi na izvršenju inspekc. rješenja za Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredjenja (Šibensko-kninska županija, Knin i šibensko priobalje)
 • Uklanjanje objekta i opreme “PLIVA HRVATSKA d.o.o.”, 2015.g.
 • Gradjevinski radovi na rekonstrukciji kanalizacije “ADRIA GRUPA d.o.o.”, 2015.g.
 • Uklanjanje dimnjaka, Savski Marof “PLIVA HRVATSKA d.o.o.” 2015.g.
 • Radovi na strojnom rešetanju kolosijeka, Ogulin, Moravice i dr. radovi na zamjeni skretnica, izrada drenaže i sl. “PRUŽNE GRADJEVINE d.o.o.”, 2015.g.
 • Rekonstrukcija tankvana skladišta lako zapaljivih tekucina “PLIVA HRVATSKA d.o.o.”, 2015.g.
 • Uklanjane tvornice TKZ, Zadar, “JAZINE CENTAR d.o.o.”, Zadar, 2016.g.
 • Radovi na izvršenju inspekc. rješenja za Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredjenja (Istarska, Splitsko-dalmatinska županija)
 • Izvodjenje niza gradjevinskih radova – strojni iskopi, nabava, doprema i ugradnja geotekstila i ostalih materijala, betoniranje (doprema i ugradnja betona), asfaltiranje (doprema i ugradnja), izgradnja ili rekonstrukcija prometnica.
 • Uklanjanje gradjevina i iskop, Strigina-Buzanova, Zagreb, VMD Model d.o.o., 2016.-2017.
 • Izvodjenje radova na vjetroelektranama, Gracac, HIS d.o.o., 2016.
 • Demontaza opreme, Rakitje, CE-ZA-R d.o.o., 2016.
 • Radovi na dioniciu pruge kolodovor Plavno – Padjan, Pruzne gradjevine d.o.o., 2017.
 • Razgradnja i uklanjanje spremnika goriva Sigetje, HEP - Toplinarstvo d.o.o., 2017.
 • Razgradnja i uklanjanje spremnika goriva Peruanska, HEP - Toplinarstvo d.o.o., 2017.
 • Izrada, dobava i montaža monolitnih zdenaca za napajanje poslovne zone, HEP - ODS d.o.o., 2017.
Hrvatski